محمد گروسی

نام و نام خانوادگی : محمد گروسی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.26 محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :

محمد مایی

محمد مایی

نام و نام خانوادگی : محمد مایی نام مستعار:کاک شوان محل تولد :بانه تاریخ تولد : 1326 تاریخ جانباختن :1359.06.26 محل و نحوه جانباختن: افراسیاب (سنندج) . اصابت راکت هلیکوپتر زندگی نامه :

محمد محمدی

محمد محمدی

نام و نام خانوادگی : محمد محمدی نام مستعار:حمه چوارچاو محل تولد :مولینان (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.07.08 محل و نحوه جانباختن: گاران (مریوان) . در جریان تارومار کردن یک ستون ارتش