محمد محمدی

محمد محمدی

نام و نام خانوادگی : محمد محمدی نام مستعار:حمه چوارچاو محل تولد :مولینان (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.07.08 محل و نحوه جانباختن: گاران (مریوان) . در جریان تارومار کردن یک ستون ارتش

مصطفی فلاحی

مصطفی فلاحی

نام و نام خانوادگی : مصطفی فلاحی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.04 محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :

محمد مراد

نام و نام خانوادگی : محمد مراد نام مستعار:ندارد محل تولد :دار همرو تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.09.26 محل و نحوه جانباختن: نجف آباد (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :