محمود مامل

محمود مامل

نام و نام خانوادگی : محمود مامل نام مستعار:ندارد محل تولد :باڵاگێر (نقده) تاریخ تولد : 1320 تاریخ جانباختن :1372.09.11 محل و نحوه جانباختن: کوهستانهای منطقه اشنویه . مواجه شدن با بوران و کولاک زندگی نامه :

موسی ملکی

موسی ملکی

نام و نام خانوادگی : موسی ملکی نام مستعار:هیوا محل تولد :کورکوره (سنندج) تاریخ تولد : 1351 تاریخ جانباختن :1372 محل و نحوه جانباختن: سنندج. درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :