صالح کیفی

صالح کیفی

نام و نام خانوادگی : صالح کیفی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 18.05.1328 تاریخ جانباختن :1391.03.12 محل و نحوه جانباختن: بر اثر بیماری .در بیمارستانی در شهر استکهلم ( سوئد) زندگی نامه :