حیدر میدانی
|

حیدر میدانی

نام و نام خانوادگی : حیدر میدانی نام مستعار: ندارد محل تولد : روستای تیز آباد – سقز تاریخ تولد : نامشخص تاریخ جانباختن :24-8-1365 محل و نحوه جانباختن:  بلندی های “حاجی کیمی” بوکان – درگیری با نیروهای حزب دموکرات

فرج شمسی

فرج شمسی

نام و نام خانوادگی : فرج شمسی نام مستعار:فرج بیساران محل تولد :بیساران (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1365.06.26 محل و نحوه جانباختن: شاخ شکین (کامیاران) . مقابله با تهاجم گسترده رژیم زندگی نامه :

لطیف حسنی

لطیف حسنی

نام و نام خانوادگی : لطیف حسنی نام مستعار:ندارد محل تولد :بەردەڕەشە (مریوان) تاریخ تولد : 1332 تاریخ جانباختن :1365.02.11 محل و نحوه جانباختن: حسن آوله (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :