صدیق کمانگر

نام و نام خانوادگی: صدیق کمانگر نام مستعار: صدیق آفریانی محل تولد: آفریان (کامیاران) تاریخ تولد: 1334 تاریخ جانباختن: 1362.07.25 محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) ـ مقابله با تهاجم وسیع رژیم

کیومرث برفی

کیومرث برفی

نام و نام خانوادگی : کیومرث برفی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1362.09.28 محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

یدالله

نام و نام خانوادگی : یدالله نام مستعار:ندارد محل تولد :کانی چای تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.01.02 محل و نحوه جانباختن: جاده سنندج . بیجار زندگی نامه :

یوسف الیاسوند

یوسف الیاسوند

نام و نام خانوادگی : یوسف الیاسوند نام مستعار:ندارد محل تولد :مه‌حمود جغ (بوکان) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1362.01.13 محل و نحوه جانباختن: خراسانه (بوکان) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

یونس شیخی

یونس شیخی

نام و نام خانوادگی : یونس شیخی نام مستعار:ندارد محل تولد :شیروانشالیان (نقده) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1362.02.01 محل و نحوه جانباختن: خورینج (مهاباد) . مقابله با تهاجم نظامی رژیم زندگی نامه :