محمود خضری

نام و نام خانوادگی : محمود خضری نام مستعار:سید محمود محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1370.10.22 محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی زندگی نامه :

صابر فرهادی

صابر فرهادی

نام و نام خانوادگی : صابر فرهادی نام مستعار:سارم محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1370.06.10 محل و نحوه جانباختن: باوزه‌ قلایزی . ترور توسط عوامل جمهوری اسلامی زندگی نامه :

عباس

عباس

نام و نام خانوادگی : عباس نام مستعار:لاله عباس محل تولد :هنگه ژاله تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1370 محل و نحوه جانباختن: ؟. زندگی نامه :

فتح الله مصطفایی

فتح الله مصطفایی

نام و نام خانوادگی : فتح الله مصطفایی نام مستعار:فه‌تی اویهنگ محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1347 تاریخ جانباختن :1370.04.24 محل و نحوه جانباختن: سلیمانیه . بر اثر ترکش توپخانه ای رژیم جنایتکار بعث زندگی نامه :

محمود اژغ

محمود اژغ

نام و نام خانوادگی : محمود اژغ نام مستعار:محمود هورامی محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1370 محل و نحوه جانباختن: کانی دینار (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمد فتحی

محمد فتحی

نام و نام خانوادگی : محمد فتحی نام مستعار:آرام کرماشان محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1370.06.05 محل و نحوه جانباختن: زرگویز . ترور با انفجار مین توسط عوامل جمهوری اسلامی زندگی نامه :