حسن کمانگر

حسن کمانگر

نام و نام خانوادگی : حسن کمانگر نام مستعار:؟ محل تولد :کوانه (کامیاران) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1368.06 محل و نحوه جانباختن: سرشیو (سقز) . در يك رویداد تصادفی زندگی نامه :

رحمان رمضانی

رحمان رمضانی

نام و نام خانوادگی : رحمان رمضانی نام مستعار:رحمان سدباری محل تولد :سدبار (بانه) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1368.07.01 محل و نحوه جانباختن: منطقه بانه . اعدام توسط حزب دمکرات زندگی نامه :