خالد بلوری

خالد بلوری

نام و نام خانوادگی : خالد بلوری نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1388 محل و نحوه جانباختن: هولیر (عراق) . در جریان حادثه محل کار زندگی نامه :

طاهر محمودی

طاهر محمودی

نام و نام خانوادگی : طاهر محمودی نام مستعار:شورش محل تولد :سپی کمر (بانه) تاریخ تولد : 1365 تاریخ جانباختن :1388.05.22 محل و نحوه جانباختن: زرگویز (سلیمانیه) . در اثر حادثه ناگوار زندگی نامه :

فاروق بلوری

فاروق بلوری

نام و نام خانوادگی : فاروق بلوری نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1388.11.13 محل و نحوه جانباختن: بعد از چهل روز دست و پنجه نرم کردن با بیماری. زندگی نامه :