یاد جان باختگان کومه له و حزب کمونیست ایران


میتوانید از قسمت جستجو و دسته بندی ها بر اساس نام/نام خانوادگی/نام مستعار/تاریخ جان باختن و محل جان باختن استفاده کنید
کمونیستها جانباختگان خود را در هاله ای از تقدس خرافی و مذهبی نمی پیچند، زیرا جانبازی در راه رهایی، لازمه پیروزی طبقه ایی است که هر روز و هر ساعت نوجوانانش، پیرمردان و پیرزنانش و میلیونها زن و مردش در کارخانه، معادن و مزارع و در کل بدویتی که بورژوازی آن را جامعه نامیده است، میمیرند و زنده میشوند.

جانباختگان کمونیست گرامی و فراموش ناشدنی اند، زیرا در راهی تا به آخر جنگیده و باز نایستاده اند که خود گرامی و مقدس است. راه رهایی طبقه کارگر و کل بشریت از نظام استثمار و ستم سرمایه داری و پی افکندن جامعه ای نوین و شایسته انسان آزاد.اخرین بروزرسانی وبسایت:

16 مرداد 1400