کشمند عباسی

کشمند عباسی

نام و نام خانوادگی : کشمند عباسی نام مستعار:پیوند محل تولد :قەڵاخانی چەك (سرپل ذهاب) تاریخ تولد : 1352 تاریخ جانباختن :1373.05.17 محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم زندگی نامه :

عثمان عثمانی

عثمان عثمانی

نام و نام خانوادگی : عثمان عثمانی نام مستعار:عثمان درمانانوی محل تولد :درمانانوی (سردشت) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1373.06.19 محل و نحوه جانباختن: رانیه (کردستان عراق) . ترور توسط جمهوری اسلامی زندگی نامه :