یحیی لطفی

یحیی لطفی

نام و نام خانوادگی : یحیی لطفی نام مستعار:وریا قلاکون محل تولد :قلاکون (دیوانده) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1367.06.27 محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سقز) نزدیک كێلەشین زندگی نامه :

واحد محمدی

واحد محمدی

نام و نام خانوادگی : واحد محمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1367.04.09 محل و نحوه جانباختن: نجنی و صدبار (بانه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

وفا توتونچی

وفا توتونچی

نام و نام خانوادگی : وفا توتونچی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1348 تاریخ جانباختن :1367.02.25 محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی زندگی نامه :

کمال عباسی

نام و نام خانوادگی : کمال عباسی نام مستعار:ندارد محل تولد :باسكی كۆلەسە (سردشت) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :زمستان 1367 محل و نحوه جانباختن: کوههای قندیل . گرفتار شدن در برف و سرما زندگی نامه :

ناصر هادی

ناصر هادی

نام و نام خانوادگی : ناصر هادی نام مستعار:ندارد محل تولد :مریوان تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :شهریور 1367 محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران زندگی نامه :

کریم جنت یاری

کریم جنت یاری

نام و نام خانوادگی : کریم جنت یاری نام مستعار:کریم همران محل تولد :همران (سردشت) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1367.02.25 محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی زندگی نامه :