یحیی ایرجی

یحیی ایرجی

نام و نام خانوادگی : یحیی ایرجی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1363.03.25 محل و نحوه جانباختن: قروچای () . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :