علی اصغر مهتدی
| |

علی اصغر مهتدی

نام و نام خانوادگی : علی اصغر مهتدی نام مستعار: اصغر کامیاران محل تولدکامیاران تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1366 محل و نحوه جانباختن:5 کیلومتری شهر مریوان – درگیری با نیروهای رژیم

حیدر میدانی
|

حیدر میدانی

نام و نام خانوادگی : حیدر میدانی نام مستعار: ندارد محل تولد : روستای تیز آباد – سقز تاریخ تولد : نامشخص تاریخ جانباختن :24-8-1365 محل و نحوه جانباختن:  بلندی های “حاجی کیمی” بوکان – درگیری با نیروهای حزب دموکرات

یداللە اسکندری
|

یداللە اسکندری

نام و نام خانوادگی : یدالله اسکندری نام مستعار: ئیسکەندر عەسر ئاوا محل تولد :عصر آباد – کامیاران تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1-2-1362 محل و نحوه جانباختن:  تازە آباد – سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

توفیق محمودی

توفیق محمودی

نام و نام خانوادگی : توفیق محمودی نام مستعار : ندارد محل تولد : گزان سفلی تاریخ تولد :01-01-1344 تاریخ جانباختن: 22-07-1364 محل و نحوه جانباختن : روستای هانگلان (سنندج) – ترور بعد از درگیری لفظی با یکی از مزدوران رژیم

صدیق کمانگر

نام و نام خانوادگی: صدیق کمانگر نام مستعار: صدیق آفریانی محل تولد: آفریان (کامیاران) تاریخ تولد: 1334 تاریخ جانباختن: 1362.07.25 محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) ـ مقابله با تهاجم وسیع رژیم