مصطفی فلاحی

مصطفی فلاحی

نام و نام خانوادگی : مصطفی فلاحی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.04 محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :

محمد مراد

نام و نام خانوادگی : محمد مراد نام مستعار:ندارد محل تولد :دار همرو تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.09.26 محل و نحوه جانباختن: نجف آباد (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمود کریمی

نام و نام خانوادگی : محمود کریمی نام مستعار:مه‌حمود كوڵته‌په محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.05.16 محل و نحوه جانباختن: پادگان سنندج . تیرباران (پیشمرگ اسیر) زندگی نامه :

محمد گروسی

نام و نام خانوادگی : محمد گروسی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.26 محل و نحوه جانباختن: اطراف بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :

فواد عرب

فواد عرب

نام و نام خانوادگی : فواد عرب نام مستعار:ابوشاهین محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.06 محل و نحوه جانباختن: سنندج . مقابله با یورش نظامی رژیم زندگی نامه :