ابوبکر

نام و نام خانوادگی : ابوبکر نام مستعار:ندارد محل تولد :اشنویه تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.08.29 محل و نحوه جانباختن: اوزوندره (اشنویه) . خمپاره باران روستا زندگی نامه :

رضا باجلانی

رضا باجلانی

نام و نام خانوادگی : رضا باجلانی نام مستعار:ندارد محل تولد :عصرآباد (کامیاران) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1359.12.27 محل و نحوه جانباختن:عصرآباد کامیاران (کامیاران) . انفجار مین در مقر

جلال گویلی

جلال گویلی

نام و نام خانوادگی : جلال گویلی نام مستعار:جلال كیلانه محل تولد :کیلانە (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.04.22 محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . درگیری با رژیم جمهوری اسلامی زندگی نامه :

غلام خزایی

نام و نام خانوادگی : غلام خزایی نام مستعار:ندارد محل تولد :کرمانشاە تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1359.02.19 محل و نحوه جانباختن: اطراف کامیاران . درگیری با یورش نیروهای رژیم زندگی نامه :