فرج عبدی

فرج عبدی

نام و نام خانوادگی : فرج عبدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.10 محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :

غلام

نام و نام خانوادگی : غلام نام مستعار:ندارد محل تولد :دولاب (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.09.11 محل و نحوه جانباختن: وشترمل (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محسن رشیدی

محسن رشیدی

نام و نام خانوادگی : محسن رشیدی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1359.02.05 محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :

فواد عرب

فواد عرب

نام و نام خانوادگی : فواد عرب نام مستعار:ابوشاهین محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.06 محل و نحوه جانباختن: سنندج . مقابله با یورش نظامی رژیم زندگی نامه :

فریده گل نسب

نام و نام خانوادگی : فریده گل نسب نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359 محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران توسط نیروهای جمهوری اسلامی زندگی نامه :

فتاح رازدار

نام و نام خانوادگی : فتاح رازدار نام مستعار:ندارد محل تولد :گێڵی كەران (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.04.05 محل و نحوه جانباختن: دیزج دول (ارومیه) . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی زندگی نامه :

عمر احمدی

نام و نام خانوادگی : عمر احمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.04 محل و نحوه جانباختن: بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :