هادی شارانی

هادی شارانی

نام و نام خانوادگی : هادی شارانی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.28 محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

مهدی پیرآذر

نام و نام خانوادگی : مهدی پیرآذر نام مستعار:قادر طایفه محل تولد :منطقه کامیاران تاریخ تولد : 1323 تاریخ جانباختن :1362.02.01 محل و نحوه جانباختن: خورینج (مهاباد) . مقابله با تهاجم نظامی رژیم زندگی نامه :

نادر خداجو

نادر خداجو

نام و نام خانوادگی : نادر خداجو نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1362.09.22 محل و نحوه جانباختن: گلیه (مریوان) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :