یحیی قادری

یحیی قادری

نام و نام خانوادگی : یحیی قادری نام مستعار:ندارد محل تولد :ایرانشاه (سقز) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1361.08.16 محل و نحوه جانباختن: گردیکلان (سقز) . تعرض به پایگاه نیروهای رژیم زندگی نامه :

ناصر خسروی

نام و نام خانوادگی : ناصر خسروی نام مستعار:ندارد محل تولد :كه‌رێزه‌”ی شكاكان (نقده) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.12.19 محل و نحوه جانباختن: دیلان چه‌رخ (نقده) . تیرباران