عبدالله آویزه

عبدالله آویزه

نام و نام خانوادگی : عبدالله آویزه نام مستعار:عەبە یەكێه تی محل تولد :سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.02.11 محل و نحوه جانباختن: روستای هلوان (سنندج) . انفجار در جریان ساخت مین ضد تانک همراه با رفیق حبیب الله (مشهور به حیب الله ئه نگوس) زندگی نامه :