یداللە اسکندری

 • نام و نام خانوادگی : یدالله اسکندری
 • نام مستعار: ئیسکەندر عەسر ئاوا
 • محل تولد :عصر آباد – کامیاران
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1-2-1362
 • محل و نحوه جانباختن:  تازە آباد – سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

جلال درودگر

 • نام و نام خانوادگی : جلال درودگر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

نعمت سفاحی

 • نام و نام خانوادگی : نعمت سفاحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361
 • محل و نحوه جانباختن: منطقه آلان (سردشت) . درگیری با نیروهای جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

صالح کرداری

 • نام و نام خانوادگی : صالح کرداری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

رضا

 • نام و نام خانوادگی : رضا
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :قره‌وڵ
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361
 • محل و نحوه جانباختن: هه‌وه‌تو(دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کریم سوری

 • نام و نام خانوادگی : کریم سوری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :قوڕەبەراز (بوکان)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.09.03
 • محل و نحوه جانباختن: تازه قلا (بوکان) . انفجار مین در مقر پیشمرگان

زندگی نامه :

کریم عزیزی

 • نام و نام خانوادگی : کریم عزیزی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :جمیان (سقز)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1361.09.23
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سقز)

(بیشتر…)

کمال رحیمیان

 • نام و نام خانوادگی : کمال رحیمیان
 • نام مستعار: مهندس رحیمی
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.06.01
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

کمال فدوی

 • نام و نام خانوادگی : کمال فدوی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد : سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.06.10
 • محل و نحوه جانباختن: غرق شدن در آب . رامسر (شمال ایران)

زندگی نامه :

یاور

 • نام و نام خانوادگی : یاور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.12.19
 • محل و نحوه جانباختن: به‌رده‌سپی(ارومیه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :