محمد علی خالدی

نام و نام خانوادگی : محمد علی خالدی نام مستعار:عباس کرماشان محل تولد :ساتیار (پاوه) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1361.04.05 محل و نحوه جانباختن: گیزل مل (سنندج) . در حین ماموریت تشکیلاتی در حادثه اتومبیل جان باخت