رئوف محمدی

نام و نام خانوادگی : رئوف محمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :نساره‌ (دیواندره) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1361.09.13 محل و نحوه جانباختن: گاقولی (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم