شکرالله کریمی

نام و نام خانوادگی : شکرالله کریمی نام مستعار:شکره گاوشانی محل تولد :گاوشان (کامیاران) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1362.03.15 محل و نحوه جانباختن: گاران (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

نبی نادری

نام و نام خانوادگی : نبی نادری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.05.09 محل و نحوه جانباختن: گاران (مریوان) . عملیات تعرضی پیشمرگان زندگی نامه :

محمد محمدی

محمد محمدی

نام و نام خانوادگی : محمد محمدی نام مستعار:حمه چوارچاو محل تولد :مولینان (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.07.08 محل و نحوه جانباختن: گاران (مریوان) . در جریان تارومار کردن یک ستون ارتش