رضا ویسی

رضا ویسی

نام و نام خانوادگی : رضا ویسی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1333 تاریخ جانباختن :1359.10.25 محل و نحوه جانباختن: کلاتی (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم