محمد کمانگر

محمد کمانگر

نام و نام خانوادگی : محمد کمانگر نام مستعار:ندارد محل تولد :کوانه (کامیاران) تاریخ تولد : 1329 تاریخ جانباختن :1362.06.04 محل و نحوه جانباختن: هزار و هزار (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم