علی قرنی

نام و نام خانوادگی : علی قرنی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1362.03.12 محل و نحوه جانباختن: مهاباد . اعدام زندگی نامه :

داود خرمی

داود خرمی

نام و نام خانوادگی : داوود خرمی اسم مستعار:ندارد محل تولد: مهاباد تاریخ تولد: 1335 تاریخ جانباختن: 1360 محل و نحوه جانباختن: مهاباد – به آتش کشیدن خود در سلول انفرادی بعد از ماه ها شکنجه و مقاومت قهرمانانه