محمد سلطانی

محمد سلطانی

نام و نام خانوادگی : محمد سلطانی نام مستعار:ندارد محل تولد :سراوقامیش (مهاباد) تاریخ تولد : 1333 تاریخ جانباختن :1362.03.19 محل و نحوه جانباختن: قره بلاغ (مهاباد) . درگیری با نیروهای رژیم