رشید پیر

رشید پیر

نام و نام خانوادگی : رشید پیر نام مستعار:ندارد محل تولد :به‌رده‌ ره‌شان (مهاباد) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1364.07.01 محل و نحوه جانباختن: زندان مهاباد . تیرباران زندگی نامه :