برهان انصاری

برهان انصاری

نام و نام خانوادگی : برهان انصاری نام مستعار:ندارد محل تولد :گیجه (ارومیه) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1362.12.16 محل و نحوه جانباختن: در درگیری با نیروهای رژیم زخمی و بعد از چند روز جانباخت.