عباس پاشایی

عباس پاشایی

نام و نام خانوادگی : عباس پاشایی نام مستعار:عباس دره شیخانی محل تولد :دره شیخان (سقز) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1365.08.10 محل و نحوه جانباختن: درسپ (سنندج) . تیرباران توسط رژیم