ناصر محمدی

ناصر محمدی

نام و نام خانوادگی : ناصر محمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.04 محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :

نوروز گنجی

نوروز گنجی

نام و نام خانوادگی : نوروز گنجی نام مستعار:فایق محل تولد :سنه تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.04.24 محل و نحوه جانباختن: روانسر . تعرض پیشمرگان به مقر پاسداران زندگی نامه :

یحیی رحمانی

یحیی رحمانی

نام و نام خانوادگی : یحیی رحمانی نام مستعار:یحیی خیاط محل تولد :زلکه (سنندج) تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1359.03.08 محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

یعقوب اسدی

یعقوب اسدی

نام و نام خانوادگی : یعقوب اسدی نام مستعار:ندارد محل تولد :ترازوله (کامیاران) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1359.12.27 محل و نحوه جانباختن: اسد آباد (کامیاران) . هنگام انفجار مین در مقر زندگی نامه :