حسن رستمی

حسن رستمی

نام و نام خانوادگی : حسن رستمی نام مستعار:ندارد محل تولد :بوکان تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1361.10.06 محل و نحوه جانباختن: جاده سد بوکان . درگیری با نیروهای رژیم