مجید نسیبی

نام و نام خانوادگی : مجید نسیبی نام مستعار:مجید كه‌رێزه‌ محل تولد :كه‌رێزه‌ (ارومیه) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1362.08.03 محل و نحوه جانباختن: جاده (برادوست . سلماس)

قادر کاکه

قادر کاکه

نام و نام خانوادگی : قادر کاکه نام مستعار:ندارد محل تولد :ئاخجه‌یوان (بوکان) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1362.08.03 محل و نحوه جانباختن: جاده (برادوست . سلماس) زندگی نامه :

انور شریفی

نام و نام خانوادگی : انور شریفی نام مستعار:ندارد محل تولد :دایه سلیمان (سقز) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1362.08.03 محل و نحوه جانباختن: جاده (برادوست . سلماس) زندگی نامه :