عباس بیکس

نام و نام خانوادگی : عباس بیکس نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1329 تاریخ جانباختن :1359.07.28 محل و نحوه جانباختن: باوه ریز سنندج . درگیری با نیروهای رژیم