اسماعیل خاطری

نام و نام خانوادگی : اسماعیل خاطری نام مستعار:ندارد محل تولد :شاهینی (کامیاران) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1362.05.12 محل و نحوه جانباختن: اطراف کامیاران . در رودخانه گاورود غرق شد زندگی نامه :

ابراهیم نگهدار

نام و نام خانوادگی : ابراهیم نگهدار نام مستعار:ابراهیم پنیران محل تولد :پنیران تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.08.25 محل و نحوه جانباختن: اطراف کامیاران . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی زندگی نامه :

غلام خزایی

نام و نام خانوادگی : غلام خزایی نام مستعار:ندارد محل تولد :کرمانشاە تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1359.02.19 محل و نحوه جانباختن: اطراف کامیاران . درگیری با یورش نیروهای رژیم زندگی نامه :