صدیق ایوبی

نام و نام خانوادگی : صدیق ایوبی نام مستعار:یه‌دێ محل تولد :منطقه کامیاران تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.11.10 محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی زندگی نامه :

رئوف کمانگر

رئوف کمانگر

نام و نام خانوادگی : رئوف کمانگر نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.01.09 محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا زندگی نامه :

فایق عزیزی

نام و نام خانوادگی : فایق عزیزی نام مستعار:ندارد محل تولد :آلمانه (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.06.03 محل و نحوه جانباختن: پادگان مریوان . تیرباران زندگی نامه :

رئوف کهنه پوشی

رئوف کهنه پوشی

نام و نام خانوادگی : رئوف کهنه پوشی نام مستعار:ندارد محل تولد :ره‌شه‌دێ (مریوان) تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1358.04.23 محل و نحوه جانباختن: شهر مریوان . تصرف مقر پاسداران و مزدوران محلی در این شهر زندگی نامه :