عبدالله آویزه

عبدالله آویزه

نام و نام خانوادگی : عبدالله آویزه نام مستعار:عەبە یەكێه تی محل تولد :سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.02.11 محل و نحوه جانباختن: روستای هلوان (سنندج) . انفجار در جریان ساخت مین ضد تانک همراه با رفیق حبیب الله (مشهور به حیب الله ئه نگوس) زندگی نامه :  

داود خرمی

داود خرمی

نام و نام خانوادگی : داوود خرمی اسم مستعار:ندارد محل تولد: مهاباد تاریخ تولد: 1335 تاریخ جانباختن: 1360 محل و نحوه جانباختن: مهاباد – به آتش کشیدن خود در سلول انفرادی بعد از ماه ها شکنجه و مقاومت قهرمانانه

رضا باجلانی

رضا باجلانی

نام و نام خانوادگی : رضا باجلانی نام مستعار:ندارد محل تولد :عصرآباد (کامیاران) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1359.12.27 محل و نحوه جانباختن:عصرآباد کامیاران (کامیاران) . انفجار مین در مقر

جلال گویلی

جلال گویلی

نام و نام خانوادگی : جلال گویلی نام مستعار:جلال كیلانه محل تولد :کیلانە (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.04.22 محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . درگیری با رژیم جمهوری اسلامی زندگی نامه :

غلام خزایی

نام و نام خانوادگی : غلام خزایی نام مستعار:ندارد محل تولد :کرمانشاە تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1359.02.19 محل و نحوه جانباختن: اطراف کامیاران . درگیری با یورش نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمد جنگی پاول

محمد جنگی پاول

نام و نام خانوادگی : محمد جنگی پاول نام مستعار:ندارد محل تولد : قلعەگاە فیزولابگی (سقز) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.08.21 محل و نحوه جانباختن: بوکان . در حادثه تصادف ماشین حین ماموریت تشکیلاتی زندگی نامه :