حسین سفری

 • نام و نام خانوادگی : حسین سفری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد تهران
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :27-5-1365
 • محل و نحوه جانباختن: سقز – درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

حیدر میدانی

 • نام و نام خانوادگی : حیدر میدانی
 • نام مستعار: ندارد
 • محل تولد : روستای تیز آباد – سقز
 • تاریخ تولد : نامشخص
 • تاریخ جانباختن :24-8-1365
 • محل و نحوه جانباختن:  بلندی های “حاجی کیمی” بوکان – درگیری با نیروهای حزب دموکرات

(بیشتر…)

پروین رستم گرجی

 • نام و نام خانوادگی : پروین رستم گرجی
 • نام مستعار:کژال
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1340.09.20
 • تاریخ جانباختن :1365.06.25
 • محل و نحوه جانباختن: مالومه (عراق) . اصابت ترکش توپ رژیم بعث عراق

زندگی نامه :

نسرین رستم گرجی

 • نام و نام خانوادگی : نسرین رستم گرجی
 • نام مستعار:ویدا
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1339.01.01
 • تاریخ جانباختن :1365.06.25
 • محل و نحوه جانباختن: مالومه (عراق) . اصابت ترکش توپ رژیم بعث عراق

زندگی نامه :

فرج شمسی

 • نام و نام خانوادگی : فرج شمسی
 • نام مستعار:فرج بیساران
 • محل تولد :بیساران (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1365.06.26
 • محل و نحوه جانباختن: شاخ شکین (کامیاران) . مقابله با تهاجم گسترده رژیم

زندگی نامه :

هادی محمدی

 • نام و نام خانوادگی : هادی حمدی
 • نام مستعار:دکتر هادی
 • محل تولد :کامیاران
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1365.10.24
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

لطیف حسنی

 • نام و نام خانوادگی : لطیف حسنی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بەردەڕەشە (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1365.02.11
 • محل و نحوه جانباختن: حسن آوله (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

يدالله شکری

 • نام و نام خانوادگی : يدالله شکری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1365
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

لقمان اکبری

 • نام و نام خانوادگی : لقمان اکبری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بوکان
 • تاریخ تولد : 1349
 • تاریخ جانباختن :1365.07.12
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بوکان . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

ماجد غوثی

 • نام و نام خانوادگی : ماجد غوثی
 • نام مستعار:عطا رش
 • محل تولد :خییر (سقز)
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1365.05.02
 • محل و نحوه جانباختن: کمرسیاو (سقز) . توسط حزب دمکرات تیرباران شد

زندگی نامه :