علی اصغر مهتدی
| |

علی اصغر مهتدی

نام و نام خانوادگی : علی اصغر مهتدی نام مستعار: اصغر کامیاران محل تولدکامیاران تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1366 محل و نحوه جانباختن:5 کیلومتری شهر مریوان – درگیری با نیروهای رژیم

حیدر میدانی
|

حیدر میدانی

نام و نام خانوادگی : حیدر میدانی نام مستعار: ندارد محل تولد : روستای تیز آباد – سقز تاریخ تولد : نامشخص تاریخ جانباختن :24-8-1365 محل و نحوه جانباختن:  بلندی های “حاجی کیمی” بوکان – درگیری با نیروهای حزب دموکرات

یداللە اسکندری
|

یداللە اسکندری

نام و نام خانوادگی : یدالله اسکندری نام مستعار: ئیسکەندر عەسر ئاوا محل تولد :عصر آباد – کامیاران تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1-2-1362 محل و نحوه جانباختن:  تازە آباد – سنندج . درگیری با نیروهای رژیم