حمید یثربی

حمید یثربی

نام و نام خانوادگی : حمید یثربی نام مستعار:رضا محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1367.01.12 محل و نحوه جانباختن: یکی از مقرات کومله . بمباران شیمیایی زندگی نامه :

بهزاد فدوی

بهزاد فدوی

نام و نام خانوادگی : بهزاد فدوی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1367.01.12 محل و نحوه جانباختن: یکی از مقرات کومله . در جریان بمباران توسط رژیم زندگی نامه :

امیر فرشگر

امیر فرشگر

نام و نام خانوادگی : امیر فرشگر نام مستعار:رحمان محل تولد :مریوان تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1367.01.12 محل و نحوه جانباختن: یکی از مقرات کومله . در جریان بمباران هوایی مقرات کومله زندگی نامه :