عباس محمدی

نام و نام خانوادگی : عباس محمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.04.05 محل و نحوه جانباختن: یاپال (دیواندره) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :