سکینه آماجی

نام و نام خانوادگی : سکینه آماجی نام مستعار:ندارد محل تولد :خوی (آذربایجان غربی) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1363.04.03 محل و نحوه جانباختن: گیچه (منطقه سوما) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :