موسی ساعدپناه

موسی ساعدپناه

نام و نام خانوادگی : موسی ساعدپناه نام مستعار:موسی مارنجی محل تولد :مارنج (کامیاران) تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1364.11.14 محل و نحوه جانباختن: گۆڵانە (دیواندره) . درهم شکستن تهاجم رژیم زندگی نامه :