شهاب سعیدی

شهاب سعیدی

نام و نام خانوادگی : شهاب سعیدی نام مستعار:شهاب سور محل تولد :هشمیز (سنندج) تاریخ تولد : 1350 تاریخ جانباختن :1368.07.08 محل و نحوه جانباختن: گویزه کویر (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :