محمد مهدی

نام و نام خانوادگی : محمد مهدی نام مستعار:حمه سید عبدالکریم محل تولد :پارسانیان (دیواندره) تاریخ تولد : 1307 تاریخ جانباختن :بهمن 1364 محل و نحوه جانباختن: گومه (دیواندره) . گرفتار شدن در برف و بوران زندگی نامه :