جمشید وفایی

جمشید وفایی

نام و نام خانوادگی : جمشید وفایی نام مستعار:قاسم محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1364.04.24 محل و نحوه جانباختن: گوریچه (سنندج) . عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم زندگی نامه :