جبار خسروی

جبار خسروی

نام و نام خانوادگی : جبار خسروی نام مستعار:دکتر جمشید محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1366.05.09 محل و نحوه جانباختن: گاواره (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :