کمال عباسی

نام و نام خانوادگی : کمال عباسی نام مستعار:ندارد محل تولد :باسكی كۆلەسە (سردشت) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :زمستان 1367 محل و نحوه جانباختن: کوههای قندیل . گرفتار شدن در برف و سرما زندگی نامه :