عارف باب

عارف باب

نام و نام خانوادگی : عارف باب نام مستعار:ماموستا جمال محل تولد :كلكه‌جانی (مریوان) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1362.08.26 محل و نحوه جانباختن: کوماسی (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

جلال طارین

جلال طارین

نام و نام خانوادگی : جلال طارین نام مستعار:جه‌لال وله‌ژێر محل تولد :وله‌ژێر (مریوان) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1361.05.14 محل و نحوه جانباختن: کوماسی (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :