صالح تنهایی

صالح تنهایی

نام و نام خانوادگی : صالح تنهایی نام مستعار:صالح نجف آباد محل تولد :نجف آباد (کامیاران) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1363.02.29 محل و نحوه جانباختن: کنولان (سرشیو سقز) مقابله با تهاجم رژیم. زندگی نامه :